Szakterületek

§ Polgári jog

 • Általános tanácsadás
 • Peres képviselet
 • Adásvételi, ajándékozási, tartási, életjáradéki, bérleti, vállalkozási és egyéb szerződések megszerkesztése, véleményezése
 • Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti és működési szabályzatok módosítása
 • Fizetési meghagyásos eljárások lebonyolítása, végrehajtási eljárásokban való közreműködés, esetleges peres képviselet
 • Házassági vagyonjogi szerződés megszerkesztése, közreműködés a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartásba való bejegyzés során

§ Cégjog

 • Általános tanácsadás, képviselet a Cégbíróság előtt
 • Cégbejegyzési, változásbejegyzési, végelszámolás, felszámolási eljárások teljes körű lebonyolítása
 • Törvényességi felügyeleti eljárásokban való közreműködés

§ Közbeszerzés

 • Általános tanácsadás
 • Hazai és európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárások előkészítése és teljes körű lebonyolítása
 • Ajánlattevő szervezetek részére ajánlatok összeállítása
 • Előzetes vitarendezési ügyintézés
 • Jogorvoslatban való képviselet (ajánlatkérők és ajánlattevők részére)
 • Szakértői állásfoglalások készítése

§ Uniós pályázatokkal kapcsolatos jogi tanácsadás

Scroll to top